Päivähoito

Kittilässä tarjoutuu monipuolinen ja kiinnostava ympäristö päivähoidolle ja esiopetukselle. Lapsen tapaan ja mahdollisuuksiin toimia ja ilmaista itseään vaikuttavat selvät vuodenajat ja luonnon läheisyys, rauhallinen elämän rytmi ja Kittilän vahvuus kulttuuripitäjänä.

Päiväkotihoitoa järjestetään Sirkan, Kittilän (Muksula, Pikkumuksula) ja Raattaman päiväkodeilla. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa, kolmiperhepäivähoitona sekä ryhmäperhepäiväkodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan Sirkan ja Pikkumuksulan päiväkodeilla. Lisäksi eri päivähoitopaikoista voi tiedustella ns. parkkipaikkahoitoa sekä kerhopaikkoja.

 Esiopetusta järjestetään alakoulujen yhteydessä Alakylässä, Kaukosessa ja Raattamassa. Sirkassa ja kirkonkylällä esiopetusryhmät toimivat päiväkodeilla.

Lisätietoa päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta Kittilässä löydät Kittilän kotisivuilta:

http://www.kittila.fi/paivahoito-ja-varhaiskasvatus