Opinnot verkossa

Eri opintotason koulutusta voi hankkia myös verkossa Lapin Maakuntakorkeakoulussa.

Korkeakoulujen kampusalueen ulkopuolella asuva lappilainen oppija voi yhä enenevässä määrin osallistua korkeakoulukoulutukseen paikkakunnasta riippumatta, omalla työpaikalla tai kotona, hyödyntäen etäopetuksen keinoja. Ohjelmat voivat johtaa joko kandidaatti-, maisteri- tai ammattikorkeakoulututkintoon.  Tutkintoon johtavan koulutuksen ohella Lapin maakuntakorkeakoulu tarjoaa seutukunnille myös ammatillista täydennyskoulutusta.