Esiopetus  ja perusopetus

Esi- ja perusopetusta järjestetään viidessä koulupiirissä: Alakylässä, Kaukosessa, Kittilän keskustassa, Sirkassa ja Raattamassa. Osa esiopetuksesta tapahtuu koulujen ja osa päiväkotien yhteydessä.

Lisätietoja esiopetuksesta ja perusopetuksesta ja lapsen niihin ilmoittamisesta Kittilän kunnan www-sivuilla:

http://www.kittila.fi/koulutus-ja-opetus